Đăng nhập để mua phim

Bạn vui lòng nhập số điện thoại trước khi chọn phim

Danh mục phim

Thiết bị phát HD

Chép phim HD - 3D giá rẻ nhất Hà Nội, phim chiếu ...

Phim 3D cho Tivi 3D

HD 2064 5000
Ayumi Hamasaki Arena Tour 2009 3D
Phim 3D cho tivi 3D 12 GB
Ayumi Hamasaki Arena Tour 2009 3D Ayumi Hamasaki Arena Tour 2009 3D Thể loại: Ca nhạc-Liveshows | Ca nhạc-Liveshows Dung lượng: 12 GB Chất lượng: Phim 3D cho tivi 3D
HD 2063 3000
ASIA Hottest female magician 2010 3D
Phim 3D cho tivi 3D 2.72 GB
ASIA Hottest female magician 2010 3D ASIA Hottest female magician 2010 3D Thể loại: Ca nhạc-Liveshows | Ca nhạc-Liveshows Dung lượng: 2.72 GB Chất lượng: Phim 3D cho tivi 3D
HD 2062 3000
3D stereo burberry 2010
Phim 3D cho tivi 3D 8.65 GB
3D stereo burberry 2010 3D stereo burberry 2010 Thể loại: Dung lượng: 8.65 GB Chất lượng: Phim 3D cho tivi 3D
HD 2061 5000
Yogi 3D
Phim 3D cho tivi 3D 10.7 GB
Yogi 3D Yogi 3D Thể loại: Dung lượng: 10.7 GB Chất lượng: Phim 3D cho tivi 3D
HD 2060 3000
Ultimate Flying Dream 3D
Phim 3D cho tivi 3D 2.98 GB
Ultimate Flying Dream 3D Ultimate Flying Dream 3D Thể loại: Dung lượng: 2.98 GB Chất lượng: Phim 3D cho tivi 3D
HD 2059 10000
Street Dance 3D
Phim 3D cho tivi 3D 28.4 GB Tiếng Việt
Street Dance 3D Street Dance 3D Thể loại: Tâm lý xã hội Dung lượng: 28.4 GB Chất lượng: Phim 3D cho tivi 3D
HD 2058 5000
Step Up 3D
Phim 3D cho tivi 3D 8.51 GB Tiếng Việt
Step Up 3D Step Up 3D Thể loại: Hài hước | Tâm lý xã hội Dung lượng: 8.51 GB Chất lượng: Phim 3D cho tivi 3D
HD 2057 3000
Journey To The Center Of The Earth 3D
Phim 3D cho tivi 3D 7.27 GB Tiếng Việt English
Journey To The Center Of The Earth 3D Journey To The Center Of The Earth 3D Thể loại: Phiêu lưu- Mạo hiểm-Viễn tưởng Dung lượng: 7.27 GB Chất lượng: Phim 3D cho tivi 3D Nội dung: Chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết viễn tưởng cùng tên của nhà văn Jules Verne, bộ phim là chuyến hành trình đi sâu vào thế giới kỳ bí trong lòng đất để tìm người em trai bị thất lạc của nhà khoa học Trevor. Đi cùng với anh là đứa cháu họ và cô hướng dẫn viên leo núi. Bộ phim sẽ tận dụng sức ...
HD 2053 5000
Jackass 2011 3D
Phim 3D cho tivi 3D 8.44 GB Tiếng Việt
Jackass 2011 3D Jackass 2011 3D Thể loại: Tâm lý xã hội Dung lượng: 8.44 GB Chất lượng: Phim 3D cho tivi 3D
HD 2052 5000
Gullivers Travels 2010 3D
Phim 3D cho tivi 3D 7.53 GB Tiếng Việt
Gullivers Travels 2010 3D Gullivers Travels 2010 3D Thể loại: Tâm lý xã hội Dung lượng: 7.53 GB Chất lượng: Phim 3D cho tivi 3D
HD 2051 5000
G Force (2010) 3D
Phim 3D cho tivi 3D 5.16 GB Tiếng Việt
G Force (2010) 3D G Force (2010) 3D Thể loại: Tâm lý xã hội Dung lượng: 5.16 GB Chất lượng: Phim 3D cho tivi 3D
HD 2050 5000
Bear 2010 3D
Phim 3D cho tivi 3D 6.01 GB Tiếng Việt
Bear 2010 3D Bear 2010 3D Thể loại: Hài hước | Tâm lý xã hội Dung lượng: 6.01 GB Chất lượng: Phim 3D cho tivi 3D
HD 2049 3000
Wildlife 1 Striker 2011 3D
Phim 3D cho tivi 3D 6.95 GB
Wildlife 1 Striker 2011 3D Wildlife 1 Striker 2011 3D Thể loại: Dung lượng: 6.95 GB Chất lượng: Phim 3D cho tivi 3D
HD 2048 3000
Wild Safari 3D
Phim 3D cho tivi 3D 7.19 GB
Wild Safari 3D Wild Safari 3D Thể loại: Dung lượng: 7.19 GB Chất lượng: Phim 3D cho tivi 3D
HD 2047 3000
White Lion (2010) 3D
Phim 3D cho tivi 3D 5.48 GB
White Lion (2010) 3D White Lion (2010) 3D Thể loại: Dung lượng: 5.48 GB Chất lượng: Phim 3D cho tivi 3D
HD 2046 3000
Ultimate G Flying Dream 3D
Phim 3D cho tivi 3D 2.89 GB
Ultimate G Flying Dream 3D Ultimate G Flying Dream 3D Thể loại: Dung lượng: 2.89 GB Chất lượng: Phim 3D cho tivi 3D
HD 2045 3000
The Universe 7 Wonders of the Solar System 2010 3D
Phim 3D cho tivi 3D 3.54 GB
The Universe 7 Wonders of the Solar System 2010 3D The Universe 7 Wonders of the Solar System 2010 3D Thể loại: Dung lượng: 3.54 GB Chất lượng: Phim 3D cho tivi 3D
HD 2044 3000
The Fabric Of Time 2007 3D
Phim 3D cho tivi 3D 4.68 GB
The Fabric Of Time 2007 3D The Fabric Of Time 2007 3D Thể loại: Dung lượng: 4.68 GB Chất lượng: Phim 3D cho tivi 3D
HD 2043 2000
The Reef 3D
Phim 3D cho tivi 3D 1.09 GB
The Reef 3D The Reef 3D Thể loại: Dung lượng: 1.09 GB Chất lượng: Phim 3D cho tivi 3D
HD 2042 3000
The Eye - Sky 3D
Phim 3D cho tivi 3D 4.26 GB
The Eye - Sky 3D The Eye - Sky 3D Thể loại: Dung lượng: 4.26 GB Chất lượng: Phim 3D cho tivi 3D
HD 2041 3000
SOS Planet 3D
Phim 3D cho tivi 3D 3.92 GB
SOS Planet 3D SOS Planet 3D Thể loại: Dung lượng: 3.92 GB Chất lượng: Phim 3D cho tivi 3D
HD 2040 3000
Sea Rex 3D
Phim 3D cho tivi 3D 3.45 GB
Sea Rex 3D Sea Rex 3D Thể loại: Dung lượng: 3.45 GB Chất lượng: Phim 3D cho tivi 3D
HD 2039 3000
Sea Monsters 3D
Phim 3D cho tivi 3D 1.09 GB
Sea Monsters 3D Sea Monsters 3D Thể loại: Dung lượng: 1.09 GB Chất lượng: Phim 3D cho tivi 3D
HD 2038 3000
Misadventures in 3D
Phim 3D cho tivi 3D 3.28 GB
Misadventures in 3D Misadventures in 3D Thể loại: Dung lượng: 3.28 GB Chất lượng: Phim 3D cho tivi 3D
HD 2037 5000
Magic Journey To Africa 2010 3D
Phim 3D cho tivi 3D 12.4 GB
Magic Journey To Africa 2010 3D Magic Journey To Africa 2010 3D Thể loại: Dung lượng: 12.4 GB Chất lượng: Phim 3D cho tivi 3D
HD 2036 3000
Magic Forest 3D
Phim 3D cho tivi 3D 3.72 GB
Magic Forest 3D Magic Forest 3D Thể loại: Dung lượng: 3.72 GB Chất lượng: Phim 3D cho tivi 3D
HD 2035 3000
Kitch Fish 2010 3D
Phim 3D cho tivi 3D 1.84 GB
Kitch Fish 2010 3D Kitch Fish 2010 3D Thể loại: Dung lượng: 1.84 GB Chất lượng: Phim 3D cho tivi 3D
HD 2034 5000
IMAX Under the Sea 3D
Phim 3D cho tivi 3D 11.9 GB
IMAX Under the Sea 3D IMAX Under the Sea 3D Thể loại: Dung lượng: 11.9 GB Chất lượng: Phim 3D cho tivi 3D
HD 2033 5000
IMAX Space 3D
Phim 3D cho tivi 3D 13.4 GB
IMAX Space 3D IMAX Space 3D Thể loại: Dung lượng: 13.4 GB Chất lượng: Phim 3D cho tivi 3D
HD 2032 5000
IMAX Mummies 3D
Phim 3D cho tivi 3D 11.3 GB
IMAX Mummies 3D IMAX Mummies 3D Thể loại: Dung lượng: 11.3 GB Chất lượng: Phim 3D cho tivi 3D
HD 2031 3000
Imax Legends of Flight 3D
Phim 3D cho tivi 3D 3.02 GB
Imax Legends of Flight 3D Imax Legends of Flight 3D Thể loại: Dung lượng: 3.02 GB Chất lượng: Phim 3D cho tivi 3D
HD 2030 4000
IMAX Into The Deep 3D
Phim 3D cho tivi 3D 9.65 GB
IMAX Into The Deep 3D IMAX Into The Deep 3D Thể loại: Dung lượng: 9.65 GB Chất lượng: Phim 3D cho tivi 3D
HD 2029 5000
IMAX Grand Canyon Adventure 3D
Phim 3D cho tivi 3D 13.9 GB
IMAX Grand Canyon Adventure 3D IMAX Grand Canyon Adventure 3D Thể loại: Du lịch - Thám hiểm Dung lượng: 13.9 GB Chất lượng: Phim 3D cho tivi 3D
HD 2028 5000
IMAX Galapagos 3D
Phim 3D cho tivi 3D 11.01 GB
IMAX Galapagos 3D IMAX Galapagos 3D Thể loại: Du lịch - Thám hiểm Dung lượng: 11.01 GB Chất lượng: Phim 3D cho tivi 3D
HD 2027 5000
IMAX Dinosaur 3D
Phim 3D cho tivi 3D 11.7 GB
IMAX Dinosaur 3D IMAX Dinosaur 3D Thể loại: Du lịch - Thám hiểm Dung lượng: 11.7 GB Chất lượng: Phim 3D cho tivi 3D
HD 1992 3000
Meeres Aquarium 3D
Phim 3D cho tivi 3D 4.53 GB
Meeres Aquarium 3D Meeres Aquarium 3D Thể loại: Du lịch - Thám hiểm Dung lượng: 4.53 GB Chất lượng: Phim 3D cho tivi 3D
HD 1991 3000
Faszination Korallenriff 3D
Phim 3D cho tivi 3D 6.62 GB
Faszination Korallenriff 3D Faszination Korallenriff 3D Thể loại: Du lịch - Thám hiểm Dung lượng: 6.62 GB Chất lượng: Phim 3D cho tivi 3D
HD 1990 3000
Dolphins and Whales Tribes of the Ocean 3D.2008
Phim 3D cho tivi 3D 3.47 GB
Dolphins and Whales Tribes of the Ocean 3D.2008 Dolphins and Whales Tribes of the Ocean 3D.2008 Thể loại: Du lịch - Thám hiểm Dung lượng: 3.47 GB Chất lượng: Phim 3D cho tivi 3D
HD 1989 3000
Dolphins In The Deep 3D
Phim 3D cho tivi 3D 7.03 GB
Dolphins In The Deep 3D Dolphins In The Deep 3D Thể loại: Du lịch - Thám hiểm Dung lượng: 7.03 GB Chất lượng: Phim 3D cho tivi 3D
HD 1988 3000
Deep Sea 3D
Phim 3D cho tivi 3D 3.14 GB
Deep Sea 3D Deep Sea 3D Thể loại: Du lịch - Thám hiểm Dung lượng: 3.14 GB Chất lượng: Phim 3D cho tivi 3D
HD 1987 3000
Cane Toads 3D
Phim 3D cho tivi 3D 6.05 GB
Cane Toads 3D Cane Toads 3D Thể loại: Du lịch - Thám hiểm Dung lượng: 6.05 GB Chất lượng: Phim 3D cho tivi 3D
HD 1986 3000
Animals 2010 3D
Phim 3D cho tivi 3D 5.13 GB
Animals 2010 3D Animals 2010 3D Thể loại: Du lịch - Thám hiểm Dung lượng: 5.13 GB Chất lượng: Phim 3D cho tivi 3D
HD 1985 3000
African Adventure 3D
Phim 3D cho tivi 3D 6.47 GB
African Adventure 3D African Adventure 3D Thể loại: Du lịch - Thám hiểm Dung lượng: 6.47 GB Chất lượng: Phim 3D cho tivi 3D
HD 1984 3000
3D Bugs
Phim 3D cho tivi 3D 5.11 GB
3D Bugs 3D Bugs Thể loại: Du lịch - Thám hiểm Dung lượng: 5.11 GB Chất lượng: Phim 3D cho tivi 3D
HD 1983 5000
Tron Legacy 2010 3D
Phim 3D cho tivi 3D 11.1 GB Tiếng Việt English
Tron Legacy 2010 3D Tron Legacy 2010 3D Thể loại: Phiêu lưu- Mạo hiểm-Viễn tưởng Dung lượng: 11.1 GB Chất lượng: Phim 3D cho tivi 3D Nội dung: Tron Legacy - Trò Chơi Ảo Giác: Cho dù ở bất kỳ thời đại nào, tại bất cứ nơi đâu hay trong bất cứ hoàn cảnh nào, con người vẫn luôn đưa trí tưởng tượng của mình bay xa. Đặc biệt, ở các bộ môn nghệ thuật như Văn học hay Điện ảnh, con người càng cần trí tưởng tượng hơn bao giờ hết. Không những vậy, họ ...
HD 1982 5000
Thor (2011) 3D
Phim 3D cho tivi 3D 9.15 GB Tiếng Việt English
Thor (2011) 3D Thor (2011) 3D Thể loại: Phiêu lưu - Giả tưởng | Phiêu lưu- Mạo hiểm-Viễn tưởng Dung lượng: 9.15 GB Chất lượng: Phim 3D cho tivi 3D
HD 1981 5000
The Polar Express 3D
Phim 3D cho tivi 3D 6.87 GB Tiếng Việt
The Polar Express 3D The Polar Express 3D Thể loại: Phiêu lưu - Giả tưởng Dung lượng: 6.87 GB Chất lượng: Phim 3D cho tivi 3D Nội dung: Phim The Polar Express (đạo diễn Robert Zemeckis) dựa trên cuốn truyện cùng tên dạng kỳ nghỉ lễ kỳ lạ của tác gia chuyên viết sách cho thiếu nhi Chris Van Allsburg. Chuyện phim xoay quanh câu chuyện của Billy (Hayden McFarland), cậu bé luôn tin rằng ông già Noel là có thật. Nhưng người nhà của cậu bé và tất cả mọi người ...
HD 1980 5000
The Chronicles Of Narnia - The Voyage Of The Dawn Treader - 3D
Phim 3D cho tivi 3D 12.9 GB Tiếng Việt English
The Chronicles Of Narnia - The Voyage Of The Dawn Treader - 3D The Chronicles Of Narnia - The Voyage Of The Dawn Treader - 3D Thể loại: Phiêu lưu - Giả tưởng Dung lượng: 12.9 GB Chất lượng: Phim 3D cho tivi 3D Nội dung: Edmund và Lucy Pevensie, cùng người em họ Eustace đã bị cuốn vào một bức tranh để rồi thấy mình trở lại Narnia trên con thuyền tráng lệ The Dawn Treader. Cùng Vua Caspian và chú chuột chiến binh Reepicheep, họ dấn thân vào một nhiệm vụ mang tính quyết định với số phận của Narnia. Các thành viên quả cảm đã vượt qua ...